Gruppe og ledarskapsudvikling Teambuilding

Samarbejdsprocessen

Vores gruppe og lederskabsudviklingsprogram fokuserer på samarbejdsprocessen, igennem forskellige øvelser med udviklingsbaserede øvelser, hvor man kan studere og udvikle gruppens forudsætninger for at kommunikere og udvikle sig sammen. Alle øvelserne foregår udendørs, men på en sådan måde, at alle deltagere kan befinde sig i en "tryghedszone", hvor alle deltagerne kan udvikle sig og samtidig gøre det som er bedst for gruppen og dennes udvikling, hvor hver deltager også kan sætte fokus på egen opførsel og finde ud af, hvordan de skal agere, så det er bedst for gruppen positive udvikling.

Alle øvelserne ledes af vore dygtige instruktører, som sammensætter øvelserne og efterfølgende analyserer dem med gruppen og igennen samtale hjælper gruppen til optimal udvikling.
Formålet med dette er at kortlægge gruppens adfærdsmønster, hvilket kan sættes i relation til de daglige arbejdssituationer og dermed forbedre gruppens handl emåder, som er forbunder med det daglige arbejde på arbejdspladsen.

Vores instruktører har meget stor erfaring med udvikling af samarbejdet mellem arbejdskolleger og ledelse eller arbejdskolleger imellem.

Engagement

Flertallet af vores øvelser er af lidt "eventyrlig" karakter, som kræver, at man engagerer sig ud over det sædvanlige. Det er engagementet, der er det vigtigste, idet deltagerne gennem vores øvelser hjælpes til at rykke deres grænser og tage medansvar for gruppens bedste. Vi skaber et anderledes miljø i stedet for en normal forelæsning, hvor man sidder og lytter til teorier om udvikling af grupper og lederskab.

"Learning by doing"

Både gruppen og den enkelte udvikles og lærer at forbedre sit adfærdsmønster ved aktivt at bearbejde dette. Udviklingen sker ved "learning by doing", det, vi i dag vil kalde oplevelsesbaseret indlæring. Øvelserne er af en sådan karakter, at fokus lægges på, at deltagerne får lært at planlægge, organisere, analysere og kommunikere.
Selvfølgelig har hver deltager selv ansvaret for egen udvikling og vi tvinger ingen til noget de ikke kan overskue. Dog er visse øvelser som de såkaldte "tilhedsøvelser" ,ikke medtaget, da det er deltagerens egen angst som skal overvindes.

Forberedelse til et kursus

Der opnås de bedste resultater, når vi kan tilpasse programmet, så det opfylder gruppens behov, dvs. vi er ofte nød til at vide en del om firmaet , arbejdsrelationer, problemstillinger etc. Det kan være en god idé, at vi besøger jeres virksomhed, så vi selv kan opleve og analysre jeres behov, så vi kan planlægge det mest udviklende program for jeres virksomhed. Vores instruktører har en meget stor erfaring inden for netop arbejdsmilliø, trivsel, ledelse mm. og er seriøse og professionelle. Samtidig har alle instruktører et indgående kendskab til vildmarks- og friluftsliv.